giá treo đồ

5th Tháng Mười 2019
mẹo khử mùi hôi trên quần áo, dày dép cũ

Mẹo nhỏ xử lý mùi hôi do quần áo cũ, giầy dép cũ khi để trong nhà? (Bài 2)

Bạn đã bao giờ thắc mắc làm sao để khử mùi hôi của quần áo cũ, giày dép sau vài ngày để trong xọt đồ hay kệ dày dép? Dù cố gắng xịt thuốc khử mùi hay thuốc xịt phòng mà chỉ được gần một hôm thôi sau đó lại còn nặng mùi hơn.