Cây Trầu Bà hợp tuổi nào

21st Tháng Mười 2019
kệ gỗ để cây trong nhà tại quận 12

Cây Trầu Bà Hợp Tuổi Gì

Mạng Thổ và Kim bị khắc bởi mạng Mộc do đó những ai mang mạng Thổ và Kim thì không nên trưng cây Trầu Bà nhé. Bạn nào mà biết là mình khắc mà vẫn muốn trưng cây này thì comment lại mình sẽ chia sẻ cách để mà khắc chế lẫn nhau nhé. Hihi