Liên Hệ

Hải Minh Shop

Đường 15
Khu CN Sóng Thần 1, Thủ Đức
HCM

T2-T6 10:00 a.m. 10:30 p.m.
T7 11:00 a.m. 11:00 p.m.
CN 10:30 a.m. 10:00 p.m.

Tin Nhắn

Chào mừng bạn ghé Hải Minh Ltd

Hotline: 0915617579